Secunda maakt mensen bijzonder

De Denker van Rodin beeldhouwer (4)