Secunda maakt mensen bijzonder

Privacyverklaring

Kringloopwinkel Secunda respecteert de privacy van bezoekers aan deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Kringloopwinkel Secunda committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de website van Kringloopwinkel Secunda bezoeken zonder dat duidelijk wordt wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Kringloopwinkel Secunda uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of uw e-mailadres. De informatie die Kringloopwinkel Secunda op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Kringloopwinkel Secunda.

Kringloopwinkel Secunda zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden behalve indien Kringloopwinkel Secunda hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. Hierbij wordt niet gekeken naar de identiteit van de bezoeker.