Secunda maakt mensen bijzonder

Secunda helpt

Bedrijfsprofiel

Organisatie

Kringloopwinkel Secunda is een zelfstandige stichting. Secunda is een “gewone winkel” met bijzondere doelstellingen. Door de combinatie van mens én milieu, heeft Secunda een belangrijke maatschappelijke rol. Met de opbrengsten van de winkelverkoop zorgen we ervoor dat onze doelstellingen gehaald worden. Secunda is volledig afhankelijk van mensen die goederen aan ons schenken én van de klanten die artikelen bij ons aanschaffen. Een “gewone winkel”, omdat Secunda net als ieder ander bedrijf, zelf moet zorgen dat met de inkomsten de uitgaven betaald kunnen worden.

Onze missie:

In de regio Rivierenland kostendekkend streven naar een maximaal mogelijk hergebruik van goederen en materialen en daarvoor sociale werkplekken creëren.

Onze visie:

Om onze missie te verwezenlijken wil Secunda een kringloopbedrijf zijn dat:

  • op efficiënte wijze goederen inzamelt, verwerkt, en verkoopt en daarbij tracht zo min mogelijk restafval af te voeren;
  • sociale werkplekken creëert en daarbij de ontwikkeling van medewerkers bevordert;
  • klantgericht werkt, kwaliteit levert en vernieuwend is;
  • veilig en milieubewust handelt;
  • een werkomgeving biedt waar medewerkers zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd voelen ongeacht afkomst of verleden.

Secunda = People, Planet, Profit

Veel bedrijven ondernemen tegenwoordig vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) principe, ofwel het duurzaam ondernemen. Bij MVO neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de negatieve effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wat Kringloopwinkel Secunda aangaat hoeven wij hier geen keuzes tussen te maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen ís namelijk onze activiteit. Maar dan zonder de winst. Secunda = people, planet, profit.

Het Milieu (Planet)

Ons bedrijfslogo onderstreept onze visie. De kleur groen in ons bedrijfslogo staat voor de positieve invloed die Secunda op ons milieu heeft. Immers, wat u in onze winkel aantreft is ooit eens door iemand weggedaan en zou mogelijk in de verbrandingsoven belanden. Door het weer verkopen van deze spullen, dragen we direct bij aan een schonere leefomgeving. Circa 77% van alle binnengekomen goederen vinden via onze winkel weer een nieuwe eigenaar. De 23% die niet geschikt is voor winkelverkoop, kan voor 19% weer op een verantwoorde wijze gerecycled worden. Uiteindelijk belandt slechts 4% van onze totale inname in de verbrandingsoven.

De Mens (People)

De kleur oranje in het logo van Secunda staat voor de mens. De mens staat centraal bij Secunda. De organisatie is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek vinden en zich verder kunnen ontwikkelen. De reden van deze afstand kan heel divers zijn, bij Secunda wordt rekening gehouden met het individu en worden zinvolle werkzaamheden verricht. Ieder op zijn of haar eigen tempo en naar eigen vermogen. Bij Secunda werken mensen met alle mogelijke achtergronden; stagiaires, mensen met een werkstraf, langdurig werklozen, vrijwilligers, vanuit LANDER, met een psychische achtergrond of een verslavingsverleden. Al deze verschillende mensen maken Secunda tot een unieke organisatie, een smeltkroes van culturen en achtergronden.

Geschiedenis

Kringloopwinkel Secunda is opgericht door LANDER en AVRI. In het jaar 2000 verkocht de gemeente Tiel de aandelen in het gemeentelijk gasbedrijf (GGR) aan NUON. Via “De Tielse Methode” werd een deel van de opbrengst gebruikt om maatschappelijke projecten te realiseren. De projecten mochten alle Tielenaren zelf bedenken, kiezen en uitvoeren. Nadat in 2001 het plan voor een kringloopcentrum was ingediend, nam LANDER (de sociale werkvoorziening in Rivierenland) de coördinatie over en werd ook AVRI (de afvalverwerker in Rivierenland) in het project betrokken. Vanuit de Tielse Methode kwam een aanzienlijke bijdrage in de opstartkosten, maar dit bleek niet voldoende. Zowel LANDER als AVRI verstrekten een lening om het plan te kunnen uitvoeren. In het voorjaar van 2004 werd de “Stichting Kringloop Rivierenland” opgericht. De naam “Secunda” werd verkozen uit de inzendingen van een prijsvraag. De naam betekent in het Latijn heel toepasselijk “tweede wissel”, of “tweede”. In juli 2004 opende Kringloopwinkel Secunda haar deuren. De winkel kreeg drie jaar de tijd om haar levensvatbaarheid en meerwaarde voor de samenleving aan te tonen. Na drie moeizame jaren kwam op 17 december 2007 het verlossende besluit: de moederorganisaties AVRI en LANDER concluderen dat de levensvatbaarheid was aangetoond, het voortbestaan was zekergesteld. Amper 4 maanden later wordt Secunda werkgever, op 1 april 2008 treden de eerste twee medewerkers in dienst. Tijdens het vijfjarig bestaan van Secunda in oktober 2009, wordt de milieu-impact van Secunda bekend gemaakt. Door het toepassen van een TNO-model wordt zichtbaar dat Secunda met haar activiteiten jaarlijks tussen de 800 en 900 ton aan CO2 -uitstoot vermijdt. Kringloopwinkel Secunda werkt ondertussen stevig aan de doelstellingen en wordt steeds meer een merk in de regio. In 2011 zijn er 15 betaalde medewerkers in dienst en in totaal 60 mensen werkzaam. In 2012 zet Secunda een grote stap voorwaarts. Het naastgelegen kantoorgebouw komt vrij en Secunda betrekt op 1 april 2012 dit pand erbij. De goederenafgifte en verwerking van goederen verhuizen naar het nieuwe pand, de winkel wordt daardoor vergroot tot ruim 1.500 m2. Langzaam maar zeker transformeert de winkel tot een modern kringloopwarenhuis. Inmiddels heeft Secunda ook de ANBI-status verworven.