Secunda maakt mensen bijzonder

Milieu & Secunda

Dat kringloop goed is voor het milieu is inmiddels wel bekend. Want wat opnieuw gebruikt wordt, hoeft nog niet te worden weggegooid. Maar dit is pas het begin, want de keuze om iets niet weg te gooien heeft grote positieve gevolgen!

Verwerking van goederen

Duizenden mensen per jaar schenken Secunda goederen die ze niet meer nodig hebben. Secunda verwerkt gemiddeld genomen tussen de 850 en 900 ton goederen per jaar. Het meeste ervan wordt via de winkels weer verkocht en hergebruikt. Dat wat niet meer verkoopbaar is wordt gerecycled en wat er dan nog overblijft gaat naar de verbrandingsoven.

Doordat deze goederen opnieuw gebruikt worden, vermijdt Secunda jaarlijks tussen de 800 en 950 ton CO2 -uitstoot!

Hoeveel is dat nu?

CO2 -uitstoot zie je niet en is daarom lastig voor te stellen. Ter vergelijking hoeveel dat is: de 961 ton CO2 -besparing in 2011 door Secunda is net zo hoog als de CO2 -uitstoot die nodig is om 395 woningen één jaar lang te verwarmen. Ook bomen nemen CO2 op uit de lucht, ongeveer 20 kg per boom per jaar. Een bos met 48.050 bomen neemt in een jaar net zoveel CO2 op als Secunda vermijdt met kringloop.

Hoe bespaar je CO2 door kringloop?

Het produceren van goederen kost veel energie en grondstoffen. Maar behalve het produceren moeten de goederen ook verpakt en getransporteerd worden. Wanneer een artikel weggegooid wordt komt het vaak in de verbrandingsoven terecht. Bij al deze handelingen komt CO2 vrij. Dit is slecht voor het milieu, deze CO2 -uitstoot zorgt er namelijk voor dat onze aarde opwarmt. Maar wanneer een artikel opnieuw gebruikt wordt, hoeft dat betreffende artikel niet nieuw geproduceerd te worden. Door kringloop wordt de levensduur van een artikel gemiddeld met 50% verlengd! Met het opnieuw gebruiken van goederen bespaar je dus direct CO2 . Door onderzoeksbureau TNO is een rekenmodel ontwikkeld waarmee vastgesteld wordt hoeveel Secunda jaarlijks aan CO2 -uitstoot bespaart. In 2011 werd 961 ton aan CO2 -uitstoot door Secunda vermeden.