Secunda maakt mensen bijzonder

Samenwerkingen

Kringloopwinkel Secunda vervult een belangrijke regionale rol als het gaat om hergebruik van goederen en het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons voortbestaan hangt af van de inwoners die ons goederen schenken, en de klanten die deze goederen weer bij ons kopen. Secunda ondersteunt kleinschalige projecten en initiatieven en doet daarmee iets extra’s terug voor de goederen die ons geschonken worden. De afgelopen jaren zijn een aantal mooie samenwerkingen tot stand gekomen. Op deze pagina leest u daar meer over.

 

avri

 

Nauwe samenwerking Avri en Secunda

Avri is een overheidsorganisatie, die het afval inzamelt voor de tien gemeenten in Regio Rivierenland. Ook verzorgt Avri voor een viertal gemeenten het beheer van de openbare ruimte. Erik de Vries is er sinds 2010 directeur. In gesprek met een bevlogen man.

Wat is uw rol bij Secunda?

‘Ik ben voorzitter van het bestuur van de Stichting Kringloop Rivierenland zoals Secunda officieel heet. Die rol heeft te maken met het feit dat Avri en Werkzaak samen Secunda hebben opgericht. Vanuit Werkzaak (destijds Lander) was het belangrijk om er voor te zorgen dat er extra kansen ontstaan voor werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor Avri was het van belang om er voor te zorgen dat gebruikte spullen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden in plaats van verbranding…
Beide onderwerpen zijn nog steeds van groot belang. Die belangen bespreken én borgen we dan ook in het bestuur.’

Waaruit bestaat de samenwerking tussen Avri en Secunda?

‘Behalve dat Avri en Werkzaak samen het bestuur van Secunda vormen, werken we ook samen met Secunda op de milieustraten. Hier verzamelen we afgedankte spullen – die nogmaals gebruikt kunnen worden – in een aparte container. Tevens zorgen wij bijvoorbeeld voor de afvoer van materialen, die bij Secunda overblijven.’

Gaan beide bedrijven goed samen?

‘Avri en Secunda sluiten qua werk heel nauw op elkaar aan, maar kennen geen overlap. Voor een goede samenwerking is het ook belangrijk om dit zo te houden. Een voorbeeld van die samenwerking is de inzameling op de milieustraten. Daar komen de inwoners met hun afgedankte materialen zoals papier, hout en metaal. Die materialen brengt Avri naar bedrijven, die daar weer grondstoffen van maken. Inwoners brengen ook grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. Voor een deel bestaat dat uit goederen die nog véél te mooi en goed zijn om verbrand te worden. Voor Avri is het een kleine moeite om die materialen in een aparte container te verzamelen. Doordat Secunda die goederen weer verkoopt, belast je het milieu stukken minder én stijgt het percentage hergebruik in Rivierenland. Prachtig toch?’

Wat is uw gevoel bij de slogan: Secunda maakt mensen bijzonder?

‘Mijn gevoel is dat Secunda een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen. Ook bij mensen die het een stuk moeilijker hebben in het leven. Hiermee levert Secunda een essentiële bijdrage aan onze maatschappij.’

ERIK DE VRIES
‘Sommige goederen zijn véél te mooi en te goed om te verbranden. Voor Avri is het een kleine moeite om die materialen in een aparte container te verzamelen’

Waaruit blijkt dat Secunda geen winstoogmerk heeft?

‘Het meest duidelijk blijkt dat simpelweg uit de organisatievorm van Secunda. Secunda is een stichting en een stichting mag per definitie geen winst maken. Dat wordt ook keurig gecontroleerd, bijvoorbeeld door de accountant.’

Wat hoopt u tot slot qua toekomstige samenwerking?

‘Ik hoop dat Secunda nog verder weet te groeien met de verkoop van tweedehands goederen en dat wij daar als Avri ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren.’

Voedselbank Tiel
Voor de Voedselbank in Tiel zamelen wij ongebruikte luiers in. Voor gezinnen met jonge kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank, zijn ook luiers een behoorlijke uitgave. De ongebruikte luiers kunnen ingeleverd worden bij onze mini-milieustraat. Ook de inhoud van onze fooienpot schenken wij aan de voedselbank.
toon-hermans-huis

Geslaagde samenwerking met Toon Hermans Huis Tiel

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of hun naasten die ermee te maken hebben. Iedereen is welkom zonder een indicatie. Er zijn landelijk 81 inloophuizen, waarvan 14 de naam Toon Hermans dragen.

‘Wij zijn volledig afhankelijk van giften en draaien op vrijwilligers.

Voor de inrichting van ons inloophuis in Tiel hadden we natuurlijk geld nodig. Wij klopten toen eens aan bij Secunda. Ze hadden inderdaad leuke spullen met korting voor ons, zoals de aankleding van een zithoek, LP’s, stoelen en kopjes. Zelf organiseren wij jaarlijks laagdrempelige rommelmarkten voor de bewoners van Tiel. Alle spullen, die wij dan weer overhouden gaan naar Secunda. Heel fijn dat we elkaar altijd weer opzoeken. Net zoals onze organisatie is ook Secunda heel maatschappelijk betrokken. Zij tonen een prachtig initiatief door zowel werkplekken aan te bieden als winkels te runnen met mooie, goedkope spulletjes. Het is er ook altijd heel erg druk’, zegt Ellen Hoenderop van THHT.

Onlangs heeft het Toon Hermans Huis Tiel een cheque van € 300,- in ontvangst mogen nemen.

Wie drie zakken met kleding inleverde in de winkels van Secunda kreeg een stempelkaart met een waarde van € 2,50. Klanten konden dit bedrag zelf ontvangen óf in een bus doneren voor het door Secunda gekozen goede doel. Deze keer het Toon Hermans Huis. Ellen: ‘Wij zijn heel blij met de opbrengst van totaal € 300,-. In de bus zat € 150,- en Secunda heeft dit bedrag verdubbeld! Prachtig.’

Kaars en Crea
Voor Kaars en Crea worden kaarsstompjes en kaarsen die stuk zijn apart gescheiden. De kaarsresten zijn voor Kaars en Crea de grondstoffen voor nieuwe kaarsen. De opbrengst van de kaarsen is bestemd voor het restauratiefonds van de monumentale Sint-Lambertuskerk te Ingen. Wie nog afgebrande kaarsen of gebroken kaarsen heeft, kan ze inleveren bij onze mini-milieustraat.
repair-cafe
Repair Café Tiel – onderdeel van een landelijk initiatief met tientallen locaties in het land – is gevestigd in de kringloopwinkel van Secunda. Kapotte spullen worden er gerepareerd én minstens zo belangrijk: er vindt kennisoverdracht plaats.

Het Repair Café vindt vanaf de start voornamelijk bij Secunda plaats. ‘Het is in de loop van de tijd gegroeid qua vrijwilligers en bezoekers. Mensen komen bij Secunda vanwege hun financiële ruimte of vanuit duurzaamheid. Bij deze groep is bewustzijn van goederen aanwezig. Zij staan open voor hergebruik van spullen en gaan voor minder afval’, vertelt Margreet Griepink van de stuurgroep. Iedereen is er welkom. ‘Je komt bijvoorbeeld met je kapotte koffiezetapparaat. Samen met een vrijwillige reparateur, ofwel klusjesman kijk je of het gemaakt kan worden. Je kijkt dus écht mee hoe je moet repareren en leert vaardigheden. Dat stukje kennisoverdracht naast die bewuste duurzaamheid vind ik er persoonlijk mooi aan.’

ARMAND D’OLIVAT & MARGREET GRIEPINK
‘Er alles aan doen om spullen te redden’
Appelpop
Appelpop is één van de grootste gratis openlucht muziekfestivals van de Nederland. Elk jaar weet de organisatie weer topacts te strikken. Secunda verzorgt de aankleding van de paskamers van de artiesten en draagt daarmee een steentje bij aan het betaalbaar houden van dit populaire evenement.
Heeft u een suggestie? Laat het ons weten!