Secunda maakt mensen bijzonder

Werkzaak

werkzaak

‘Als Secunda méér goederen verwerkt, volgt de werkgelegenheid vanzelf…’

Werkzaak Rivierenland is namens gemeenten in Rivierenland de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland. De organisatie zet zich in om mensen, die al wat langer zonder werk zitten en/of een andere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, aan het werk te krijgen. Dit op basis van hun kwaliteiten zodat álle talent in Rivierenland wordt benut. Aan het woord is Jan van de Sluis, adviseur GR Werkzaak Rivierenland én penningmeester van Secunda.

Hoe raakte u betrokken bij Secunda?

‘Nou, dat gaat eigenlijk terug tot al vóór de oprichting van Secunda. Ik heb samen met iemand van AVRI de haalbaarheid onderzocht en de juridische voorbereiding gedaan. Ik heb nauw samengewerkt met de projectmanager, die de zaak moest inrichten bij het zoeken van huisvesting, enzovoorts. Daarna ben ik altijd betrokken gebleven vanuit mijn toenmalige positie als controller en later als algemeen directeur van LANDER (inmiddels opgegaan in Werkzaak Rivierenland).’

Wat is uw rol bij Secunda?

‘Ik ben bestuurslid, de penningmeester. Maar gelukkig wel met een veel bredere rol, dan alleen maar op de centjes letten. Als penningmeester ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor een goede en inzichtelijke verslaglegging en contacten met de extern accountant. Wij zijn erop gericht de buitenwereld een goed beeld van de prestaties van de organisatie te geven.’

Waaruit bestaat de samenwerking tussen Werkzaak Rivierenland en Secunda?

‘Secunda is allereerst voor een verstandig hergebruik van goederen. Een bijkomend doel is het bieden van arbeid onder meer aan mensen, die een (tijdelijk) steuntje nodig hebben. Werkzaak Rivierenland kan die mensen leveren, en dóet dat ook.’

Waaruit blijkt dat Secunda geen winstoogmerk heeft?

‘Allereerst is Secunda een stichting, die haar eventuele winst niet mag uitkeren, maar alleen mag gebruiken om haar doelen (met name recycling dus) te realiseren. Er wordt dus géén winst uitgekeerd aan de oprichters, Werkzaak en AVRI. Overigens bevindt het resultaat van Secunda zich al jaren niet ver van de nullijn. In het verlengde hiervan heeft Secunda sinds kort de ANBI-status dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hiermee geeft ook de fiscus aan dat Secunda geen winstbejag kent.’

Wat is uw gevoel bij de slogan´Secunda maakt mensen bijzonder’?

‘Secunda is eigenlijk een gewone werkgever. Ook al heeft Secunda mensen aan het werk met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan is het eigenlijk bijzonder dat Secunda dat zo gewoon vindt! Ieder mens is bijzonder trouwens. Wat dat betreft past de slogan heel goed. Ik kan genieten van die mooie foto’s van onze medewerkers aan de muur, meer dan levensgroot. Overigens mag best worden vermeld dat Secunda veel energie stopt in opleiding en begeleiding van haar mensen. Dat is goed voor Secunda zelf én zeker ook voor de medewerker, die bij een carrièrestap dan elders beter terecht kan. Niet voor niets was Secunda de eerste werkgever in de regio, die het (hoogste) PSO-certificaat behaalde.’ PSO = Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

JAN VAN DE SLUIS
‘Secunda stopt veel energie in opleiding en begeleiding van haar mensen’

Gaan beide bedrijven goed samen?

‘Nou, ik zie absoluut meerwaarde voor beide organisaties. Werkzaak detacheert mensen bij werkgever Secunda. En daarvoor betaalt Secunda een reële – marktconforme – vergoeding, zoals iedere andere werkgever die zaken doet met Werkzaak. Daarnaast kunnen ook andere organisaties mensen leveren aan Secunda. Er is absoluut geen verplichte winkelnering. Gewoon gezonde marktwerking dus…’

Wat hoopt u tot slot qua toekomstige samenwerking?

‘Eigenlijk hoop ik vooral dat Secunda jaarlijks steeds meer goederen een
nieuw leven weet te geven. Dat is goed zowel voor het milieu als voor de vele mensen uit de regio, die onze winkels weten te vinden. Bovendien is dit voor de mensen die via Werkzaak en andere organisaties worden begeleid ook heel goed, want als Secunda méér goederen verwerkt, dan volgt de werkgelegenheid vanzelf.’